De afpaling van eigendommen kan gebeuren met elk waarneembaar en blijvend teken.

Veelal wordt daarbij een grenspaal gebruikt. Vroeger waren dat soms gekapte blauwe hardstenen (arduinen) palen wanneer de opdrachtgever wat beter bemiddeld was of waren dat de voor de streek gebruikelijke palen of grensstenen. Zo vindt men heel wat onregelmatige witstenen palen, kasseien, ...

Op heden worden veelal betonnen grenspalen gebruikt (met soms een teken in het midden van de paal) of worden palen gebruikt in polyesterbeton met een metalen spil er door heen, waarmee ze worden vastgezet. De laatste palen werden ontworpen voor stenige boden maar worden op heden meer gebruikt omwille van de snelheid van het plaatsen.

Men kan ook andere tekens aannemen als grenspunten: hoeken van muren of gebouwen, hagen, bomen, ... Een boom als grenspaal, het lijkt misschien gek ... zij werden lange tijd terug wel meer gebruikt om de simpele reden: een paalboom kan niet worden verplaatst!

Soms hoor je gekheden als: "Er zijn handvaten aan die grenspaal gegroeid", waarmee dan wordt bedoeld dat hij al tal van keren is verplaatst.

Daarmee belanden we bij het verplaatsen of verwijderen van grenspalen. Het moedwillig verwijderen of verplaatsen van grenspalen (of elk ander teken dat als grens wordt erkend) kan strafrechtelijk en burgerrechtelijk worden vervolgd. Dat doe je dus beter niet!

Hoe er ook rekening mee dat je een grenspaal die werd geplaatst ter afpaling van jouw eigendom en waarvoor jij misschien ten volle de rekening hebt betaald niet zomaar mag verwijderen; ook niet om er een afsluiting in de plaats te zetten. De grenspaal duidt niet alleen jouw grens aan, maar intussen ook die van je buur ...

Regelmating krijgen landmeters de vraag naar de ligging van grenspalen die dan amper onder wat gras verscholen zitten. Het vinden van grenspalen is soms een werkwoord, in de letterlijke zin. Vooral in akkergrond werden palen al eens heel diep geplaatst zodat er overheen kon worden geploegd of omdat de paal de ploeg niet zou hebben beschadigd. Zeker weten: een pak grenspalen worden niet meer teruggevonden omdat we het soms al te snel opgeven of bij gebrek aan nauwkeurige gegevens over de ligging van de grenspaal.

uittreksel uit het Strafwetboek


disclaimer
© webmaster aardBOL